คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
Paper Publication

1 Narawut_NCIT2012 motionMovement.pdf

2 human gesture recognition-JCSSE12-orasa.pdf

3 Waransanang InflunceFactor.pdf

4 Suthat iccis2012_MRFS.pdf