IT.Bilingual: Job Applications

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

 
ใครที่อยู่ในวัยเรียน หลังจากที่ผ่านศึกหนักกับการเรียนมาแล้ว ก็คงจะกังวลกับเรื่องของการหางานทำ หรือบางคนที่ทำงานอยู่แล้ว ยังรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเอง อยากหาที่ทำงานใหม่ๆ ดู วันนี้ครูพัชอาสาแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน โดยเฉพาะเรื่องของการเขียน resume ให้น่าสนใจควรมีข้อมูลอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมๆ กัน
Host: Dr. Patcharaporn Lavangnananda
On air: January 22th, 2007