IT.Bilingual: Hints for Interviewes

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

หลังจากผ่านขั้นตอนของการเขียน Resume ที่ดีและน่าสนใจ การกรอกใบสมัครที่ถูกต้องแล้ว เราก็จะได้รับการพิจารณาให้เข้าไปสัมภาษณ์ วันนี้ครูพัชมีคำแนะนำดีๆ สำหรับการเข้าสัมภาษณ์งานมาให้คุณผู้ชมได้เตรียมตัวให้พร้อมกันก่อนด้วย

Host: Dr. Patcharaporn Lavangnananda
On air: February 26th, 2007